Съобщение за провеждане на конкурс
СЪОБЩЕНИЕ

Конкурсът за заемане на длъжността лекар, специализант „по гастроентерология” ще се проведе  на 22.12.2022г. от 10.00  часа в кабинета на заместник- директора по медицинската част  на МБАЛ  „Д-р Атанас Дафовски” АД.
Конкурсът за заемане на длъжността лекар, специализант „по нервни болести” ще се проведе  на 22.12.2022г. от 11.00  часа в кабинета на заместник- директора по медицинската част  на МБАЛ  „Д-р Атанас Дафовски” АД.


Публикувано на: 2022-12-20
0361 /6 83 48
МБАЛ