Д-р Семра Изетова е новият заместник-директор по административната дейност на МБАЛ“Д-р Атанас Дафовски“АД
Д-р Семра Изетова е новият заместник-директор по административната дейност на МБАЛ“Д-р Атанас Дафовски“АД
Д-р Изетова е част от екипа на лечебното заведение от 2019 г. Завършва медицина през 1995 г, а през 2009 г. придобива специалност вътрешни болести . Работи 19 години като общопрактикуващ лекар . През 2019 г . придобива втора специалност по ендокринология и болести на обмяната и започва работа в Отделението по вътрешни болести с дейност по ендокринология и нефрология на МБАЛ“Д-р Атанас Дафовски“АД – Кърджали.
Има богат клиничен и организационен опит . От началото на пандемията д-р Изетова е на първа линия в борбата с COVID-19.
Член е на Български лекарски съюз . Председател на комисията по етика към БЛС –Кърджали. Лекар на годината за 2022г. на БЛС.
Публикувано на: 2023-05-01
0361 /6 83 48
МБАЛ