МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД-Кърджали

Начало / Отеления

О Б Я В А З А Р А Б О Т А

О Б Я В А З А Р А Б О Т А

О Б Я В А    З А   Р А Б О Т А

Многопрофилна болница за активно лечение МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД

град Кърджали

 търси да назначи

  1. ЛЕКАР, АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ за работа в отделение по акушерство и гинекология.

Изисквания за заемане на длъжността: Висше медицинско образование, професионална квалификация „лекар“ и придобита специалност  АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ.

  1. ЛЕКАР, без специалност за работа в отделение по акушерство и гинекология, с възможност за специализация по профила на отделението.

Изисквания за заемане на длъжността: Висше медицинско образование, професионална квалификация „лекар“.

  1. ЛЕКАР, без специалност за работа в отделение по образна диагностика, с възможност за специализация по профила на отделението.

Изисквания за заемане на длъжността: Висше медицинско образование, професионална квалификация „лекар“.

  1. ЛЕКАР, без специалност за работа в отделение по хирургия, с възможност за специализация по профила на отделението.

Изисквания за заемане на длъжността: Висше медицинско образование, професионална квалификация „лекар“.

  1. ЛЕКАР, УРОЛОГИЯ за работа в отделение по урология.

Изисквания за заемане на длъжността: Висше медицинско образование, професионална квалификация „лекар“ и придобита специалност  УРОЛОГИЯ.

 ЛЕКАР, без специалност за работа в отделение по урология, с възможност за специализация по профила на отделението.

Изисквания за заемане на длъжността: Висше медицинско образование, професионална квалификация „лекар“.

  1. ЛЕКАР, ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ за работа в инфекциозно отделение.

Изисквания за заемане на длъжността: Висше медицинско образование, професионална квалификация „лекар“ и придобита специалност  ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ.

 

Телефон за контакт: +359 87 650 2200  зам.- директор по медицинските дейности.

С желаещите да заемат съответните длъжности ще бъде проведено събеседване!

Публикувано на: 2023-05-05
МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД-Кърджали вашето място за здраве и грижа
Свържете се с нас +359 361 683 48
Адрес бул. „Беломорски“ 53

Научи повече

Полезни страници