Откриват хоспис в болницата.В момента тече курс за обучение на медицински сестри и болногледачи.
Вчера доц. Светлана Димитрова от Тракийския университет в Стара Загора и Здравко Карамитев представиха проекта за изграждането на хоспис към Многопрофилната болница за активно лечение в Кърджали. Основната цел на това лечебно заведение е в него да се полагат грижи за неизлечимо болни хора до смъртта им. Хосписът ще се помещава на третия етаж в старата сграда на болницата. Проектът е на стойност 134 000 евро. От тях 10% са от здравното заведение, а останалите по програма ФАР. Откриването трябваше да стане през септември, но процедурите за определяне на фирма, която да ремонтира помещенията, се забавиха. Надяваме се това да стане през октомври, съобщи Здравко Карамитев, управител на хосписа. В момента тече курс за обучение на медицински сестри и болногледачи. Той се води от доц. Светлана Димитрова. Освен общомедицинските практики, хората, които ще работят в хосписа, трябва да умеят да поддържат и психологическо-емоционален контакт с болните, духовно да ги подкрепят. Партньори са Тракийският университет в Стара Загора, Медицинският колеж в Хасково, Движение “Ръка за помощ” към СОУ “П. Р. Славейков” в Кърджали.
Публикувано на: 2007-08-01
0361 /6 83 48
МБАЛ