Iреща между професионалистите по здравни грижи от лечебното заведение и медицински сестри от Университетската болница към Тракийският университет – гр. Одрин .
В МБАЛ ,,Д-р Атанас Дафовски„ АД се проведе среща между професионалистите по здравни грижи от лечебното заведение и медицински сестри от Университетската болница към Тракийският университет – гр. Одрин .
Гостите бяха посрещнати от д-р Семра Изетова – зам.-директор и главна медицинска сестра Сейнур Мюмюн. На срещата главната медицинска сестра поздрави гостите и предаде поздравления от името на изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“- проф. д-р Тодор Черкезов, д.м.
Проведе се интересна и ползотворна дискусия, на която специалистите по здравни грижи обмениха информация и споделиха опита си в областта на здравните грижи по професионалните направления, в които работят.
Г-жа Саадет Елмаз директор по здравни грижи (главна медицинска сестра)предложи да се осъществи официално побратимяване между специалистите по здравни грижи от двете лечебни заведения с цел сътрудничество и обмяна на опит в полза на качеството на здравните грижи.
Гостите разгледаха болницата и посетиха отделения, съответстващи по профила на медицинските сестри от одринската болница.
Впечатленията, които споделиха след визитата си са изключително позитивни.
Двете главни медицински сестри си обещаха това сътрудничество между специалистите по здравни грижи на двете лечебни заведения да продължи в името на доброто качество на здравните грижи и в полза на специалистите и пациентите от двете съседни държави.
Гостите разгледаха Регионалния исторически музей – Кърджали и споделиха своите впечатления от многото допирни исторически събития и артефакти между регионите на Кърджали и Одрин.

Болничен пресцентър

 

Болничен пресцентър

  

Публикувано на: 2023-08-18
0361 /6 83 48
МБАЛ