МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД-Кърджали

Начало / Отеления

ЛЕКАРИ ОТ КЪРДЖАЛИ НА КОНГРЕС В СОЛУН

ЛЕКАРИ ОТ КЪРДЖАЛИ НА КОНГРЕС В СОЛУН

                 ЛЕКАРИ ОТ КЪРДЖАЛИ НА КОНГРЕС В СОЛУН


              От 06.09. до 09.09.2023г. в гр.Солун, Гърция  се проведе ХII международен медицински конгрес на Югоизточноевропейския медицински форум. Участваха 150 делегати от 22 страни на Централна и Източна Европа. Изнесени бяха 60 доклада в областта на имунологията, онкологията, кардиологията, акушерството,гинекологията,дерматологията. Под ръководството на президента на ЮЕМФ проф.д-р Андрей Кехайов, дм се проведе кръгла маса по проблемите на лекарската миграция, която е основна причина за недостиг на лекари, както в България, така и в Европа.                                                                                                             От гр.Кърджали в конгреса участваха: проф.д-р Тодор Черкезов,дм, д-р Семра Изетова, д-р Диана Вълчева, д-р Кристина Бонева, д-р Антон Бонев, гл.мед. сестра Сейнур Мюмюн.                                                                                                                                                                                                                                                 В научната програма на конгреса проф.д-р Тодор Черкезов,дм се включи с два доклада: проблеми на продължаващото медицинско образование в България- за дискусията в кръглата маса, и в секция дерматология: сравнителен анализ на локалните методи в лечението на гениталната инфекция,причинена от човешкия папиломен вирус.                                                                                                                                                                                                                                                    Известният български учен акушер-гинеколог и специалист по асистирана репродукция проф.д-р Атанас Щерев,дмн бе обявен за заслужил лекар на Югоизточна Европа.

 

Публикувано на: 2023-09-13
МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД-Кърджали вашето място за здраве и грижа
Свържете се с нас +359 361 683 48
Адрес бул. „Беломорски“ 53

Научи повече

Полезни страници