МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД-Кърджали

Начало / Отеления

МБАЛ "Д-Р АТАНАС ДАФОВСКИ" АД сключи нов рамков договор и ще развива нови дейности с грижа за пациента

МБАЛ "Д-Р АТАНАС ДАФОВСКИ" АД сключи нов рамков договор и ще развива нови дейности с грижа за пациента

С подписването на новия НРД-2023   в   МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД , се развиват нови дейности:

Ø    Ревматология – създаден е сектор по ревматология  в Първо вътрешно отделение, който разполага със седем легла  за пациенти по клинични пътеки, както следва:

089.1 -  Диагностика и лечение на системни заболявания на съединителната тъкан при лица над 18 години

090.1  - Диагностика и лечение на възпалителни ставни заболявания при лица над 18 години

91  - Диагностика и лечение на дегенеративни и обменни ставни заболявания                                                                                         

Лекар специалист по ревматология  е д-р Сибелджан Сали. Завършва с отличие МУ-Пловдив през 2016г. Придобива специалност по ревматология през 2021г.Работи като ревматолог до 2023г. в УМБАЛ „ Пълмед“ ООД. Освен като лекар по ревматология в болничната помощ , д-р С. Сали осъществява  специализирана извън болнична медицинска дейност в МЦ „Авицена“ със следното работно време : понеделник, вторник и четвъртък  от 13 до 16ч. телефон за контакти в  МЦ"Авицена" - 0879040740 от   08.00-10.00ч . и от 14.00ч до 16.00ч.  .

 Ø    В  отделението по очни болести се издават протоколи за скъпоструващи медикаменти отпускани от НЗОК при диабетна ретинопатия , диабетен макулен едем и  макулна дегенерация свързана с възрастта.

Очно отделение при МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД, гр. Кърджали вече е Център за поставяне на интравитреални инжекции. Формирана е и лекарска комисия, в състав- д-р Ерхан Мурат- председател, д-р Ерай Дурмуш и д-р Кристина Бонева- членове. Комисията е утвърдена съгласно постановление на НЗОК, обнародвано в Държавен вестник, бр. 87.

За да бъде една болница Център за поставяне на интравитреални инжекции е необходима оборудвана операционна и обучен екип, който да изпълнява процедурата. Лекарската комисия от своя страна, освен че изпълнява хирургичната манипулация, издава протоколи за провеждане на интравитреално лечение при пациенти с болести на ретината. Тези протоколи включват определяне на план на лечение и проследяване на терапевтичния отговор при пациенти, получаващи лекарствени продукти по реда на член 78, т. 2 ЗЗО

След издаването на протокола, пациентът го предава в НЗОК, откъдето се отпуска медикамента. Цената на такъв тип медикаменти е приблизително 1300 лв, като след издаден протокол, тя се поема от НЗОК.

Заболяванията, които са показани за лечение със скъпоструващи медикаменти са влажна форма на макулна дегенерация свързана с възрастта (МДСВ), диабетна ретинопатия, с макулен едем, ретинална венозна оклузия.

Ø Извършване на ЯМР под обща анестезия за деца с медицинско направление по НЗОК. С направление, издадено за тази дейност  пациентите не заплащат анестезията.

 МБАЛ "Д-Р АТАНАС ДАФОВСКИ" АД   ще осигурява болнично лечение  по  236  клинични пътеки, 22  амбулаторни процедури и 3 клинични процедури ,  31  медико диагностични изследвания - договор за СИМП , съгласно НРД 2023  за медицинските дейности.

СПИСЪК С ДЕЙНОСТИ ПО ДОГОВОР С НЗОК ЗА 2023г.-2025г.      

 1

Стационарни грижи при бременност с повишен риск

2

Пренатална инвазивна диагностика на бременността и интензивни грижи при бременност с реализиран риск

3

Оперативни процедури за задържане на бременност

4

Преждевременно прекъсване на бременността

004.1

Преждевременно прекъсване на бременността до 13 гест. с. включително

004.2

Преждевременно прекъсване на бременността над 13 гест. с.

5

Раждане

005.1

Нормално раждане

005.2

Раждане чрез цезарово сечение

6

Грижи за здраво новородено дете

7

Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен на тежест

8

Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, втора степен на тежест

9

Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, първа степен на тежест

10

Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, втора степен на тежест

11

Диагностика и лечение на новородени с тегло под 1499 грама

13

Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност, първа степен на тежест

14

Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност, втора степен на тежест

15

Диагностика и интензивно лечение на новородени с приложение на сърфактант

015.1

Диагностика и интензивно лечение на новородени с еднократно приложение на сърфактант

015.2

Диагностика и интензивно лечение на новородени с многократно приложение на сърфактант

16

Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение

17

Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания

017.1

Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания при лица над 18 години

18

Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания с механична вентилация

018.1

Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания с механична вентилация за лица над 18 години

20

Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечно-съдови заболявания

020.1

Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечно-съдови заболявания при лица над 18 години

25

Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с инвазивно изследване

26

Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с интервенционално лечение

27

Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с фибринолитик

28

Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с интервенционално лечение

29

Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност без механична вентилация

31

Диагностика и лечение на инфекциозен ендокардит

031.1

Диагностика и лечение на инфекциозен ендокардит за лица над 18 години

32

Диагностика и лечение на заболявания на миокарда и перикарда

032.1

Диагностика и лечение на заболявания на миокарда и перикарда при лица над 18 години

33

Диагностика и лечение на ритъмни и проводни нарушения

36

Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик

37

Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик

38

Диагностика и лечение на хронична обструктивна белодробна болест - остра екзацербация

39

Диагностика и лечение на бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18-годишна възраст

40

Диагностика и лечение на бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп

040.1

Диагностика и лечение на бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица над 18-годишна възраст

040.2

Диагностика и лечение на бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица под 18-годишна възраст

41

Диагностика и лечение на алергични и инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система

041.1

Диагностика и лечение на алергични и инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система при лица над 18 години

041.2

Диагностика и лечение на алергични и инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система при лица под 18 години

42

Диагностика и лечение на гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система

042.1

Диагностика и лечение на гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица над 18 години

45

Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система

47

Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация

047.1

Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация при лица над 18 години

047.2

Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация при лица под 18 години

48

Диагностика и лечение на бронхопневмония в детска възраст

49

Диагностика и лечение на бронхиолит в детската възраст

50

Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза

050.1

Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза при лица над 18 години

51

Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза

051.1

Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза

52

Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив

052.1

Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив при лица над 18 години

53

Диагностика и лечение на субарахноиден кръвоизлив

053.1

Диагностика и лечение на субарахноиден кръвоизлив при лица над 18 години

54

Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре)

054.1

Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) при лица над 18 години

054.2

Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) при лица под 18 години

56

Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми

056.1

Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми при лица над 18 години

056.2

Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми при лица под 18 години

57

Диагностика и лечение на остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити

057.1

Диагностика и лечение на остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити при лица над 18 години

057.2

Диагностика и лечение на остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити при лица под 18 години

61

Диагностика и лечение на мултипленна склероза

62

Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи

062.1

Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи при лица над 18 години

062.2

Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи при лица под 18 години

63

Лечение на епилептичен статус

063.1

Лечение на епилептичен статус при лица над 18 години

063.2

Лечение на епилептичен статус при лица под 18 години

64

Диагностика и лечение на миастения гравис и миастенни синдроми

064.1

Диагностика и лечение на миастения гравис и миастенни синдроми при лица над 18 години

064.2

Диагностика и лечение на миастения гравис и миастенни синдроми при лица под 18 години

68

Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт

068.1

Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт за лица над 18-годишна възраст

69

Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт

069.1

Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт за лица над 18-годишна възраст

70

Диагностика и лечение на болест на Крон и улцерозен колит

070.1

Диагностика и лечение на болест на Крон и улцерозен колит за лица над 18-годишна възраст

71

Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво

071.1

Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво за лица над 18-годишна възраст

72

Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт

072.1

Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт за лица над 18-годишна възраст

74

Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума

074.1

Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума за лица над 18-годишна възраст

75

Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза)

075.1

Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза) за лица над 18-годишна възраст

76

Диагностика и лечение на хронични чернодробни заболявания

076.1

Диагностика и лечение на хронични чернодробни заболявания за лица над 18-годишна възраст

78

Диагностика и лечение на декомпенсиран захарен диабет

078.1

Диагностика и лечение на декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 години

79

Диагностика и лечение на заболявания на щитовидната жлеза

079.1

Диагностика и лечение на заболявания на щитовидната жлеза при лица над 18 години

84

Диагностика и лечение на остър и хроничен обострен пиелонефрит

87

Диагностика и лечение на остра бъбречна недостатъчност

087.1

Диагностика и лечение на остра бъбречна недостатъчност при лица над 18 години

88

Диагностика и лечение на хронична бъбречна недостатъчност

088.1

Диагностика и лечение на хронична бъбречна недостатъчност при лица над 18 години

89

Диагностика и лечение на системни заболявания на съединителната тъкан

089.1

Диагностика и лечение на системни заболявания на съединителната тъкан при лица над 18 години

90

Диагностика и лечение на възпалителни ставни заболявания

090.1

Диагностика и лечение на възпалителни ставни заболявания при лица над 18 години

91

Диагностика и лечение на дегенеративни и обменни ставни заболявания

92

Диагностика и лечение на тежкопротичащи булозни дерматози

93

Диагностика и лечение на тежкопротичащи бактериални инфекции на кожата

94

Диагностика и лечение на тежкопротичащи форми на псориазис - обикновен, артропатичен, пустулозен и еритродермичен

96

Лечение на кожни прояви при съединително-тъканни заболявания и васкулити

97

Лечение на сифилис при бременни жени и при малигнени форми (на вторичен и третичен сифилис) с кристален пеницилин

98

Диагностика и лечение на остро протичащи чревни инфекциозни болести с диаричен синдром

99

Диагностика и лечение на инфекциозни и паразитни заболявания, предавани чрез ухапване от членестоноги

100

Диагностика и лечение на остър вирусен хепатит А и Е

101

Диагностика и лечение на остър вирусен хепатит В, С и D

102

Диагностика и лечение на паразитози

103

Диагностика и лечение на покривни инфекции

104

Диагностика и лечение на контагиозни вирусни и бактериални заболявания - остро протичащи, с усложнения

105

Диагностика и лечение на вирусни хеморагични трески

106

Диагностика и лечение на токсоалергични реакции

106.1

Диагностика и лечение на токсоалергични реакции при лица над 18 години

106.2

Диагностика и лечение на токсоалергични реакции при лица под 18 години

107

Диагностика и лечение на отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови отрови

108

Диагностика и лечение на фалоидно гъбно отравяне

111

Диагностика и лечение на остри внезапно възникнали състояния в детската възраст

113

Диагностика и консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип

113.1

Диагностика и консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен престой 48 часа

113.2

Диагностика и консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен престой 4 дни

114

Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма

115

Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми

127

Консервативно лечение на съдова недостатъчност

130

Oперативни процедури върху придатъците на окото с голям обем и сложност

131

Други операции на очната ябълка с голям обем и сложност

133

Консервативно лечение на глаукома, съдови заболявания на окото и неперфоративни травми

134

Консервативно лечение при инфекции и възпалителни заболявания на окото и придатъците му

137

Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с голям обем и сложност

138

Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото със среден обем и сложност

140

Консервативно парентерално лечение при ушно-носно-гърлени болести

140.1

Консервативно парентерално лечение при ушно-носно-гърлени болести при лица над 18 години

140.2

Консервативно парентерално лечение при ушно-носно-гърлени болести при лица под 18 години

141

Трансуретрално оперативно лечение при онкологични заболявания на пикочния мехур

143

Трансуретрална простатектомия

144

Отворени оперативни процедури при доброкачествена хиперплазия на простатната жлеза и нейните усложнения

145

Ендоскопски процедури при обструкции на горните пикочни пътища

147

Оперативни процедури върху мъжка полова система

148

Оперативни процедури на долните пикочни пътища с голям обем и сложност

149

Оперативни процедури на долните пикочни пътища със среден обем и сложност

151

Реконструктивни операции в урологията

152

Ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища

153

Оперативни процедури при травми на долните пикочни пътища

154

Оперативни процедури на бъбрека и уретера с голям и много голям обем и сложност

155

Оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден обем и сложност

158

Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани

159

Артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система

160

Нерадикално отстраняване на матката

162

Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи

163

Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи

164

Корекции на тазова (перинеална) статика и/или на незадържане на урината при жената

165

Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекциозен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход

166

Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената

169

Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок

170

Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок, с приложение на рекомбинантни фактори на кръвосъсирването

171

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години

172

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 години

173

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица над 18 години

174

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица под 18 години

175

Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години

176

Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 години

177

Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица над 18 години

178

Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица под 18 години

179

Оперативни процедури върху апендикс

180

Хирургични интервенции за затваряне на стома

181

Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство

182

Оперативни процедури при хернии

183

Оперативни процедури при хернии с инкарцерация

184

Конвенционална холецистектомия

185

Лапароскопска холецистектомия

186

Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища

187

Оперативни процедури върху черен дроб

188

Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест

189

Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, с голям и много голям обем и сложност

190

Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със среден обем и сложност

191

Оперативни процедури върху далака

191.1

Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години

191.2

Оперативни процедури върху далака при лица под 18 години

192

Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово-реконструктивни операции

194

Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия

195

Оперативно лечение при остър перитонит

196

Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси

197

Консервативно лечение при остри коремни заболявания

199

Лечение на тумори на кожа и лигавици - злокачествени и доброкачествени новообразувания

199.1

Лечение на тумори на кожа и лигавици - злокачествени новообразувания

199.2

Лечение на тумори на кожа и лигавици - доброкачествени новообразувания

202

Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, със среден обем и сложност

204

Тежка черепно-мозъчна травма - оперативно лечение

205

Тежка черепно-мозъчна травма - консервативно поведение

208

Консервативно поведение при леки и средно тежки черепно-мозъчни травми

209

Хирургично лечение при травма на главата

210

Периферни и черепно-мозъчни нерви (екстракраниална част) - оперативно лечение

212

Гръбначни и гръбначномозъчни оперативни интервенции с малък и среден обем и сложност

216

Спешни състояния в гръдната хирургия

217

Оперативни процедури с голям обем и сложност на таза и долния крайник

217.1

Оперативни процедури с голям обем и сложност на таза и долния крайник

218

Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна става

219

Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност

220

Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с голям обем и сложност

220.1

Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с голям обем и сложност

220.2

Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с голям обем и сложност при повече от един пръст (лъч)

222

Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник

226

Оперативно лечение в лицево-челюстната област с голям обем и сложност

227

Оперативни процедури в лицево-челюстната област със среден обем и сложност

228

Оперативно лечение на възпалителни процеси в областта на лицето и шията

229

Консервативно лечение при заболявания на лицево-челюстната област

235

Оперативно лечение на поражения, предизвикани от ниски температури (измръзване)

254

Продължително лечение и ранна рехабилитация след острия стадий на исхемичен и хеморагичен мозъчен инсулт с остатъчни проблеми за здравето

255

Продължително лечение и ранна рехабилитация след инфаркт на миокарда и след сърдечни интервенции

256

Продължително лечение и ранна рехабилитация след оперативни интервенции с голям и много голям обем и сложност с остатъчни проблеми за здравето

262

Физикална терапия и рехабилитация на болести на централна нервна система

263

Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система

263.1

Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система

264

Физикална терапия и рехабилитация след преживян/стар инфаркт на миокарда и след оперативни интервенции

265

Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат

265.1

Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат

267

Физикална терапия, рехабилитация и специализирани грижи след лечение от COVID-19

999

Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура

 

КЛИНИЧНА ПРОЦЕДУРА

 

1

Диализно лечение при остри състояния

3

Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи с механична вентилация и/или парентерално хранене

4

Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи без механична вентилация и/или парентерално хранене

 

АМБУЛАТОРНИ ПРОЦЕДУРИ

 

1.1

Хрониохемодиализа

4

Осигуряване на постоянен достъп за провеждане на диализно лечение и химиотерапия

11

Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика

16

Лечение на тежкопротичащи форми на псориазис

17

Диагностика и лечение на еритродермии

18

Оперативни процедури в областта на ушите, носа и гърлото и лицево-челюстната област с малък обем и сложност

19

Оперативно отстраняване на катаракта

20

Хирургично лечение на глаукома

21

Оперативни интервенции върху окото и придатъците му със среден обем и сложност

22

Малки оперативни процедури на раменен пояс и горен крайник

23

Малки оперативни процедури на таза и долния крайник

24

Mалки артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система

25

Диагностична и терапевтична пункция и/или биопсия

26

Амбулаторни хирургични процедури

33

Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема

33.1

Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема

33.2

Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема на медицински хранителни субстанции

34

Ендоскопска диагностика на заболявания, засягащи стомашно-чревния тракт

38

Определяне на план на лечение и проследяване на терапевтичния отговор при пациенти, получаващи скъпоструващи лекарствени продукти по реда на чл. 78, т. 2 от ЗЗО

42

Амбулаторно наблюдение/диспансеризация на пациенти с възпалителни полиартропатии и спондилопатии

47

Обучение и подпомагащо консултиране на пациенти с диабет

99

"ПРЕДСРОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КЛИНИЧНА ПЪТЕКА "....."

 

В извънболнична помощ  лечебното заведение ще    участва   със следните   изследвания:

 • ü Образна диагностика
 • ü Ядрено-магнитен резонанс
 • ü Ядрено-магнитен резонанс под обща анестезия при деца
 • ü Клинична микробиология
 • ü Серологично изследване за първичен и латентен сифилис (RPR или ELISA или VDRL или TPHA или FTA-ABs)
 • ü Антистрептолизинов титър (AST) (за бета-стрептококови инфекции и постстрептококови усложнения - ревматизъм и гломерулонефрит)
 • ü Изследване за ревматоиден фактор (RF)
 • ü Изследване за неспецифични хетерофилни антитела при инфекциозна мононуклеоза
 • ü Микробиологично изследване на фецес и материал от ректума за доказване на Salmonella, Shigella и патогенни E. coli
 • ü Микробиологично изследване на урина за урокултура за Е. coli, Proteus, Providencia, Klebsiella, Enterobacter, Sarratia и други Enterobacteriaceae, Enterococcus, Грам(-) неферментативни бактерии (Pseudomonas, Acinetobacter и др.), Staphylococcus (S. aureus, S. saprophyticus)
 • ü Микробиологично изследване на ранев материал и гной - препарат по Грам и доказване на Staphylococcus (S. aureus), Streptococcus beta-haemolyticus (gr. A), Enterobacteriaceae и др. Грам(-) бактерии, Гъбички (C. albicans) и др.
 • ü Микробиологично изследване на храчка - препарат по Грам, изолиране на Streptococcus pneumonia, Streptococcus beta-haemolyticus gr.A, Staphylococcus (S. aureus), Branhamella, Haemophilus, Enterobacteriaceae и др. Грам(-) бактерии, Гъбички (C. albicans и др.)
 • ü Антибиограма с 6 антибиотични диска по EUCAST
 • ü Микробиологично изследване на влагалищен секрет - директна микроскопия/препарат по Грам, култивиране и доказване на Streptococcus beta-haemolyticus, Staphylococcus, Enterobacteriaceae и други Грам(-) бактерии, Гъбички (C. albicans) и др.
 • ü Микробиологично изследване на цервикален секрет - директна микроскопия/препарат по Грам, култивиране и доказване на Streptococcus beta-haemolyticus, Staphylococcus, Enterobacteriaceae и други Грам(-) бактерии, Гъбички (C. albicans) и др.
 • ü Микробиологично изследване на уретрален секрет - директна микроскопия/препарат по Грам, култивиране и доказване на Streptococcus beta-haemolyticus, Staphylococcus, Enterobacteriaceae и други Грам(-) бактерии, Гъбички (C. albicans) и др.
 • ü Микробиологично изследване на простатен секрет - директна микроскопия/препарат по Грам, култивиране и доказване на Streptococcus beta-haemolyticus, Staphylococcus, Enterobacteriaceae и други Грам(-) бактерии, Гъбички (C. albicans) и др.
 • ü Микробиологично изследване на еякулат - директна микроскопия/препарат по Грам, култивиране и доказване на Streptococcus beta-haemolyticus, Staphylococcus, Enterobacteriaceae и други Грам(-) бактерии, Гъбички (C. albicans) и др.
 • ü Микробиологично изследване на гърлен секрет - изолиране и интерпретация на Streptococcus beta-haemolyticus gr.A, Staphylococcus (S. aureus), Haemophilus (H. influenzae), Гъбички (C. Albicans)
 • ü Микробиологично изследване на носен секрет - изолиране и интерпретация на Streptococcus beta-haemolyticus gr.A, Staphylococcus (S. aureus), Haemophilus (H. influenzae), Гъбички (C. albicans)
 • ü Микробиологично изследване на очен секрет - препарат по Грам и доказване на Staphylococcus (S. aureus), Streptococcus beta-haemolyticus (gr. A), Enterobacteriaceae и др. Грам (-) бактерии
 • ü Микробиологично изследване на ушен секрет - препарат по Грам и доказване на Staphylococcus (S. aureus), Streptococcus beta-haemolyticus (gr. A), Enterobacteriaceae и др. Грам (-) бактерии
 • ü Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19
 • ü Медицинска паразитология
 • ü Микроскопско изследване за паразити
 • ü Серологично изследване за трихинелоза
 • ü Серологично изследване за токсоплазмоза IgM
 • ü Серологично изследване за ехинококоза
 • ü Микроскопско изследване за Trichomonas vaginalis
 • ü Серологично изследване за токсоплазмоза IgG

 

За всички изследвания, засягащи извънболничната помощ, пациентите използват направления от общопрактикуващ лекар или специалист съгласно изискванията на Националния рамков договор /НРД/2023 -2025г.

 

Болничен пресцентър 

 


Публикувано на: 2023-11-01
МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД-Кърджали вашето място за здраве и грижа
Свържете се с нас +359 361 683 48
Адрес бул. „Беломорски“ 53

Научи повече

Полезни страници