В МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" в Кърджали обучават санитари за болногледачи

Десетима санитари бяха обучени в част от професията болногледач в МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ – Кърджали.

Курсът бе проведен в два модула с теоретична и практическа част в съответствие с изисквания на Закона за професионалното образование и обучение и приключи с изпит, допълват от там.

Целта на обучението е да помогне на санитарите да формират професионални знания, умения и компетентности по основни тематични области, които са от базисно значение за практикуването на професията болногледач, посочват от болницата.

Част от теоретичните занятия са проведени в платформата за дистанционно обучение на БАПЗГ от проф. Иванка Стамболова от ФОЗ към МУ – София и ръководител на Центъра за продължаващо обучение при БАПЗГ и проф. Биянка Торньова от ФОЗ при МУ – Пловдив, а друга част – в база на лечебното заведение. Практическото обучение, за което са били предвидени 40 учебни часа, е поверено на две от най-опитните медицински сестри в болницата – главната сестра Сейнур Мюмюн и старшата сестра Нурает Хасан.

Санитарите са обучени по темите за видовете дезинфекция и правилата за работа с дезинфекционни разтвори, хигиенните грижи за пациента – лични и за болничното легло, техниките за повдигане, обръщане и изправяне на лежащо болен. Те са запознати с правилата за наблюдение на общото състояние на пациента, професионалната етика и комуникацията с болните, техните близки и медиците от лекуващия екип.

От болницата изразяват удовлетворение от интереса на санитарите и отбелязват, че всички участници в курса са положили успешно изпита за квалификация, като средният успех е бил 5,70. Те са получили и удостоверение по образеца на Министерството на образованието и науката (МОН).

Обучението е финансирано от МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“, предстои още 40 санитари да бъдат включени в тази форма за повишаване на професионалната квалификация, поясняват още от лечебното заведение.

Публикувано на: 2024-01-04
0361 /6 83 48
МБАЛ