Здравко Карамитев управител на хоспис "Добролюбие"защити научна степен

На 19 .01.2024г във  Факултета по обществено здраве-Медицински университет, гр.София, управителят на хоспис Добролюбие“  Здравко Карамитев успешно защити дисертация на тема: „Състояние и проблеми на хосписните грижи и интегрирането им в националната здравеопазна система“.

Така той придобива образователна  и  квалификационна степен „доктор“ в областта на социалната медицина, управлението на здравеопазването и фармацията.

Честито!

Ръководството  на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“АД   му пожелава много здраве и успех в бъдещите му  начинания!

Публикувано на: 2024-01-23
0361 /6 83 48
МБАЛ