МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД-Кърджали

Начало / Отеления

Хоспис "Добролюбие"

Хоспис "Добролюбие"


Хоспис”Добролюбие”ЕООД е дъщерно дружество на МБАЛ”Д-р Ат.Дафовски”АД, изграден по проект на Програма ФАР, през 2008г., намира се на 3 етаж в старата сграда на болницата и разполага с 20 мултифункционални легла.
На 07.04.2012г. хосписът разкри втора база разположена на 4 етаж в новата част на болницата. База 2 разполага с 20 мултифукционални легла. Общия брой легла във двете бази е 40 легла.
Хосписът приема пациенти по утвърден ценоразпис на услугите, включващ цена за леглоден и допълнителни услуги.

МЕДИКО-СОЦИАЛНИ УСЛУГИ, ПРЕДЛАГАНИ В ХОСПИСА

• Лекарски контрол и наблюдение
• Професионални здравни грижи
• Общи хигиенни грижи
• Рехабилитация
• Социални грижи – осигуряване на помощни средства
• Емоционална и духовна подкрепа
• Обучение
• Храна
• Хотелско обслужване
За пациентите в хосписа се грижи мултидисциплинарен екип, включващ:
Лекари, медицински сестри, психолози, социални работници, рехабилитатори, санитари(болногледачи),
духовни лица и доброволци.

Приемат се следните пациенти:

• пациенти в напреднал стадий на хронично-инвалидизиращи заболявания
• пациенти с онкологични заболявания
• декомпенсирани - сърдечни, белодробни , неврологични заболявания
• пациенти за възстановяване след операция - хирургични, ортопедични, неврологични и др.
• пациенти с инсулт преминали активно лечение
• възрастни пациенти нуждаещи се от общи хигиенни грижи и хранене
• терминални пациенти(в края на жизнения си път)
• пациенти с медико-социални проблеми

Направление палиативни грижи.
Хоспис „Добролюбие” осъществява палиативни грижи за терминално болни и техните семейства.
В края на 2011г.след промяна в Закона за лечебните заведения, хосписът се регистра като хоспис за палиативни грижи. Освен това МЗ промени Наредба №40, с което се даде възможност хосписите да подписват договор с НЗОК за изпълнение на КП №297 „Палиативни грижи при онкологично болни”. На 12.03.2012г. бе подписан договор с РЗОК - Кърджали за изпълнение на КП №297 „Палиативни грижи при онкологично болни” – КП осигурява 20 дни в рамките на 6 месеца при терминална фаза на онкологично заболяване. РЗОК заплаща по 51лева на леглоден. Пациентите са освободени от потребителска такса.
Направление социални дейности - Хоспис „Добролюбие” осъществява дейност по предоставяне и ремонт на медицински изделия, предназначени за хора с увреждания. Помощните средства се осигуряват по реда на Закона за интеграция на хората с увреждания и Наредба №2 на МТСП. Всички помощни средства се осигуряват БЕЗВЪЗМЕЗДНО. От услугата могат да се възползват, както пациенти на хосписа така и граждани от цялата страна отговарящи на изискванията на закона.

ПОМОЩНИ СРЕДСТВА ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ :

ИНВАЛИДНИ КОЛИЧКИ
АНТИДЕКУБИТАЛНИ ДЮШЕЦИ
ТОАЛЕТНИ СТОЛОВЕ
ПАТЕРИЦИ
ПРОХОДИЛКИ
БАСТУНИ
РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И КОНСУМАТИВИ
КОНСУЛТАТИВНА ПОМОЩ

Контакти:

Управител - Здравко КАРАМИТЕВ

тел.: 0361/ 682 32, 0889 406 225

Старша сестра - Мюжгян АДЕМ

тел.: 0361/ 682 34

E-mail: [email protected]

www. hospice-kj.com


Публикувано на: 2012-06-01
МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД-Кърджали вашето място за здраве и грижа
Свържете се с нас +359 361 683 48
Адрес бул. „Беломорски“ 53

Научи повече

Полезни страници