МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД-Кърджали

Задължения на пациента

                                     Задължения на пациента
   
1. Пациентът е длъжен да се отнася към лекаря и другите представители на медицинската професия с уважение и респект.

2. Носи лична отговорност за собственото си здраве и спазва здравословен начин на живот.

3. Трябва да споделя с лекаря всичко относно своето заболяване без да крие информация, която е важна за диагностициране на заболяването.

4. Активно да съдейства на лекаря по време на лечебно възстановителния процес.

5. Да спазва стриктно предписания му режим и лечение.

6.При отказ от предписаното му лечение, пациентът сам носи отговорност за последствията.

7. Длъжен е да спазва установените правила в МБАЛ
"Д-р Атанас Дафовски"АД, докато се провежда лечението му.

Публикувано на: 2019-07-19
МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД-Кърджали вашето място за здраве и грижа
Свържете се с нас +359 361 683 48
Адрес бул. „Беломорски“ 53

Научи повече

Полезни страници