МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД има сключени договори със следните компании за застраховане /допълнително здравно осигуряване/:

Уважаеми пациенти уведомяваме Ви че,

МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД има сключени договори със следните компании за застраховане

/допълнително здравно осигуряване/:


·         ЗОК "България Здраве" АД;

·         „ Дженерали застраховане” АД;

·         ЗАД „Бустат живот Виена иншурънс груп” АД;

·         " Фи Хелт Застраховане" АД;

·         ЗОФ "Даллбогг: живот и здраве" ЕАД;

·         ЗК "Медико-21" АД;

·         "ОЗФ „ДОВЕРИЕ" АД;

·         "Токуда здравноосигурителен фонд";

·         ЗД „ Съгласие” АД;

·         "Общинска ЗК” АД;

·         "Евроинс - здравно осигуряване” ЕАД;

·         "Здравноосигурителен институт" АД;

·         „ ДЗИ Животозастраховане” ЕАД;

·         "УНИКА Живот" АД.

 

           Всички лица притежаващи карта за допълнително здравно застраховане/осигуряване/ издадена от горе изброените дружества ползват извънболнични и болнични услуги и са освободени от потребителски такса. Застрахованите ползват и  допълнителни услуги според здравния пакет за който са застраховани.

При постъпване в болница застрахованите задължително представят своята карта, след проверка на валидността и нивата на осигуряване се ползват всички договорени услуги.

За информация и координация се обърнете към централна регистратура – 0361/68 347; 68 348 и болничен координатор Здравко Карамитев – тел. 0361/68 306; gsm 0889406225.


Публикувано на: 2019-11-21
0361 /6 83 48
МБАЛ