Предложения, похвали и жалби

ИНСТРУКЦИЯ
за приемане, регистриране и разглеждане на сигнали от общ характер, жалби, предложения и похвали
в МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД - гр. Кърджали


Публикувано на: 2019-11-28
0361 /6 83 48
МБАЛ