МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД-Кърджали

Безопасност и сигурност на пациента

2019г.

 В МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД град Кърджали през 2019г. в стационара са преминали 17 881 болни,  както и 716 пациенти са лекувани по амбулаторни процедури.

През 2019г. в МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД град Кърджали има 468 раждания.

Броят на починалите е 403, което е 2% от преминалите в лечебното заведение. Разпределението им по пол е следното: починали мъже – 236, починали жени – 167. Възраст на починалите пациенти:

• До 18г. – 1;

• От 18–64г. – 94;

• Над 65г. – 308.

Починали пациенти по причина за смъртта (селекция на тежката клинична патология):

• Болести на мозъка и нервната система – 119;

• Болести на сърцето и съдовата система – 80;

• Болести на дихателната система – 52;

• Болести на храносмилателната система – 46;

• Коматозни състояния от различно естество – 44;

• Травматизъм от различно естество – 19;

• Отравяния – 5.2018г.

В  МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД град Кърджали през 2018г. в стационара са преминали 17 700 болни, както и 659 пациенти лекувани по амбулаторни процедури.

През 2018г. в МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД град Кърджали има 550 раждания.

Броят на починалите е 375, което е 2% от преминалите в лечебното заведение. Разпределението им по пол е следното: починали мъже – 223, починали жени – 152. Възраст на починалите пациенти:

·        До 18г. – 0;

·        От 18–64г. – 90;

·        Над 65г. – 285.

Починали пациенти по причина за смъртта (селекция на тежката клинична патология):

·        Болести на мозъка и нервната система – 116;

·        Тежки хирургични заболявания с усложнения – 68;

·        Болести на сърцето и съдовата система – 67;

·        Болести на дихателната система – 41;

·        Коматозни състояния от различно естество – 21;

·        Травматизъм от различно естество – 17;

·        Отравяния – 2.

 


Публикувано на: 2020-01-06
МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД-Кърджали вашето място за здраве и грижа
Свържете се с нас +359 361 683 48
Адрес бул. „Беломорски“ 53

Научи повече

Полезни страници