Открита процедура с предмет:"Събиране, обработка и унищожаване на опасни биологични и болнични отпадъци в МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр. Кърджали"-

Открита процедура с предмет:"Събиране, обработка и унищожаване на опасни биологични и болнични отпадъци в МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр. Кърджали"- с № в РАОП 00848-2010-0003.

Справка за извършените плащания м. 10-12.2014 г.

Справка за извършените плащания 23.01.2015 г.
Справка за извършените плащания 30-03-2015 г.

Справка за извършените плащания 29-04-2015 г.

Справка за извършените плащания 28-09-2015 г.

Информация за изпълнен договор 28-09-2015 г.
Публикувано на: 2015-10-07
0361 /6 83 48
МБАЛ