Открита процедура с предмет: "Възстановяване на покриви на сградата на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали”

Открита процедура с предмет: "Възстановяване на покриви на сградата на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали” с № в РАОП 00848-2014-0003.


Справка за извършените плащания м.10-12.2014 г.


Справка за извършените плащания 06-03-2015


Справка за извършените плащания 30-03-2015

Справка за извършените плащания 30-04-2015

Изпълнен договор


Публикувано на: 2015-10-07
0361 /6 83 48
МБАЛ