Открита процедура с предмет: „Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали” -
Публикувано на: 2015-10-07
0361 /6 83 48
МБАЛ