Открита процедура с предмет: „Транспорт на болни на хемодиализно лечение от област Кърджали, възоснова на утвърден график, от дома им до отделението по хемодиализа към МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали и обратно"
Открита процедура с предмет: „Транспорт на болни на хемодиализно лечение от област Кърджали, възоснова на утвърден график, от дома им до отделението по хемодиализа към МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали и обратно" - с № в РАОП 00848-2013-0006

Справка за извършените плащания 12.12.2014 г.
Справка за извършените плащания 7.10.2015 г.
Информация за изпълнен договор 07.10.2015
Публикувано на: 2015-10-07
0361 /6 83 48
МБАЛ