Публична покана с предмет:“Избор на застрахователна компания за комплексно сключване на застраховки в МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД гр. Кърджали”
Публична покана с предмет:“Избор на застрахователна компания за комплексно сключване на застраховки в  МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски”  АД  гр. Кърджали”Публикувано на: 2015-12-22
0361 /6 83 48
МБАЛ