Публична покана с предемет:„Избор на доставчик на течни горива чрез зареждане на бензиностанция за нуждите на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД гр.Кърджали”
Публична покана с предемет:„Избор на доставчик на течни горива чрез зареждане на бензиностанция за нуждите на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски”  АД гр.Кърджали”
Публикувано на: 2015-12-22
0361 /6 83 48
МБАЛ