Публична покана с предмет:Денонощна въоръжена физическа охрана на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД гр.Кърджали”
Денонощна въоръжена физическа охрана на МБАЛ „Д-р Атанас   Дафовски” АД гр.Кърджали”

Уникален номер в АОП - 9037079


 Документация


 Протокол


Договор

Информаця за извършени плащания по договор

Информаця за извършени плащания по договор

                      05.12.2014

              

                 19.12.2014


                  16.01.2015

30-06-2015

30-07-2015

Публикувано на: 2015-12-22
0361 /6 83 48
МБАЛ