Публична покана с предмет: “Извършване на микробиологични и вирусологични изследвания за нуждите на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД гр.Кърджали”
“Извършване на микробиологични и вирусологични изследвания за нуждите на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД гр.Кърджали”

Уникален номер в АОП

07-05-2015 Документация

26-05-2015 Протокол


03-06-2015 Договор

Справка за извършените плащания 31-08-2015
Справка за извършените плащания 1-10-2015
Справка за извършените плащания 13-11-2015 г.
Публикувано на: 2015-12-22
0361 /6 83 48
МБАЛ