Предмет на поръчката: „Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" - АД, гр. Кърджали”

Предмет на поръчката: „Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на  МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" - АД, гр. Кърджали”


Моля изтеглете документацията31.08.2012г


Отваряне и оповестяване на ценови оферти на допуснатите до класиране участници.Моля изтеглете документациятаПубликувано на: 2013-04-09
0361 /6 83 48
МБАЛ