Процедура на договаряне без обявление с предмет присъединяване на парова централа към газоразпределителната мрежа и доставка на природен газ за нуждите на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД гр.Кърджали”.
Процедура на договаряне без обявление с предмет присъединяване на парова централа към газоразпределителната мрежа и доставка на природен газ за нуждите на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД гр.Кърджали”.

Публикувано на: 2012-07-05
0361 /6 83 48
МБАЛ