Публична покана за участие в процедура с предмет "Възстановяване на главно дворно стълбище на МБАЛ " Д-р Ат.Дафовски"АД гр.Кърджали , в следствие деформация на земна основа"
Публична покана за участие в процедура с предмет "Възстановяване на главно дворно стълбище на МБАЛ " Д-р Ат.Дафовски"АД гр.Кърджали , в следствие  деформация на земна основа"


Моля изтеглете документацията(rar)
Публикувано на: 2012-07-17
0361 /6 83 48
МБАЛ