Публична покана за участие в процедура с предмет: "Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ"Д-р Атанас Дафовски"АД гр.Кърджали
Публична покана за участие в процедура с предмет: "Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ"Д-р Атанас Дафовски"АД  гр.Кърджали


Моля изтеглете документацията(rar)
Публикувано на: 2012-08-01
0361 /6 83 48
МБАЛ