Открита процедура с предмет: " Доставка на лабораторни реактиви и консумативи, рентгенови филми и разтвори за хемодиализа по особени позиции за нуждите на МБАЛ"Д-р Атанас Дафовски"АД
Открита процедура с предмет: " Доставка на лабораторни реактиви и консумативи, рентгенови филми и разтвори за хемодиализа по особени позиции за нуждите на МБАЛ"Д-р Атанас Дафовски"АД

01.08.2012

Моля изтеглете документацията(rar)

07.08.2012

Разяснение по документацията

10.08.2012

Разяснение по документацията

05.10.2012

Публикувано на: 2012-10-05
0361 /6 83 48
МБАЛ