Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет "Изпълнение на услуги във връзка с осигуряване на публичност и информираност "
Проект "Засилване на сътрудничеството между болниците и медицинския персонал в Комотини и Кърджали за техния най-добър отговор в случай на спешни случаи с фокус върху автомобилни катастрофи/MediciNet", одобрен за финансиране по Програмата за Европейско териториално сътрудничество "Гърция-България 2007-2013 г" съгласно сключен Договор № № В2-1.3, по програма за европейско териториално сътрудничество „Гърция-България 2007-2013 г.”, съфинансирана от ЕФРР и  национално съфинансирана от участващите държави"Моля изтеглете документацията (rar)
Публикувано на: 2012-12-04
0361 /6 83 48
МБАЛ