Открита процедура с предмет : Доставка на дезинфекционни препарати по обособени позиции за нуждите на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" - АД, гр. Кърджали”
Доставка на дезинфекционни препарати по обособени позиции за нуждите на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" - АД, гр. Кърджали”


Моля изтеглете документацията(rar)

09.01.2013 г.

Разяснение по чл.29 ал.2 от ЗОП

22.02.2013

Отваряне на ценови оферти
Публикувано на: 2013-01-22
0361 /6 83 48
МБАЛ