ПУБЛИЧНА ПОКАНА за участие в процедура :Доставка на медицински изделия необходими за дейността на Очно отделение в МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали
ПУБЛИЧНА ПОКАНА за участие в процедура :Доставка на медицински изделия необходими за дейността на Очно отделение в МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали

Моля изтеглете документацията(rar)
Публикувано на: 2013-01-28
0361 /6 83 48
МБАЛ