МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД-Кърджали

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка :Доставка чрез покупка, включително монтаж, инсталиране и въвеждане в експлоатация на набор за гинекологични лапароскопски операции.
Доставка  чрез покупка, включително монтаж, инсталиране и въвеждане в експлоатация на набор за гинекологични лапароскопски операции.

Моля изтеглете документацията(rar)

Отваряне на ценовите оферти
Публикувано на: 2013-03-15
МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД-Кърджали вашето място за здраве и грижа
Свържете се с нас +359 361 683 48
Адрес бул. „Беломорски“ 53

Научи повече

Полезни страници