Открита процедура за възлагане на обществена поръчка :Доставка чрез покупка, включително монтаж, инсталиране и въвеждане в експлоатация на набор за гинекологични лапароскопски операции.
Доставка  чрез покупка, включително монтаж, инсталиране и въвеждане в експлоатация на набор за гинекологични лапароскопски операции.

Моля изтеглете документацията(rar)

Отваряне на ценовите оферти
Публикувано на: 2013-03-15
0361 /6 83 48
МБАЛ