ПУБЛИЧНА ПОКАНА : Изработка на рекламно-информационни материали по образец за нуждите на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД гр.Кърджали”
Изработка на рекламно-информационни материали по образец  за нуждите на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски”  АД  гр.Кърджали”


Моля изтеглете документацията


1.Разяснение  -  25.03.2013

2.Разяснение - 26.03.2013Публикувано на: 2013-03-21
0361 /6 83 48
МБАЛ