Покана за участие във вътрешна процедура с предмет : Избор на доставчик за доставка на медицински изделия заплащани от пациенти лекувани по кл. пътеки за които НЗОК не заплаща
Покана за участие във вътрешна процедура с предмет : Избор на доставчик за доставка на медицински изделия заплащани от пациенти лекувани по кл. пътеки за които НЗОК не заплаща


1.Мед.изделия заплащани от пациента - Неврохирургия

2.Мед.изделия заплащани от пациента - Травматология
Публикувано на: 2013-05-13
0361 /6 83 48
МБАЛ