Предмет на поръчката: „Доставка на медицински изделия по обособени позиции за нуждите на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" - АД, гр. Кърджали”
Предмет на поръчката: „Доставка на медицински изделия по обособени позиции за нуждите на   МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" - АД, гр. Кърджали”

Моля изтеглете документацията (rar)Публикувано на: 2013-10-29
0361 /6 83 48
МБАЛ