Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на медицински изделия по чл.30а от Закона за медицинските изделия за нуждите на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали"
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на медицински изделия по чл.30а от Закона за медицинските изделия за нуждите на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали"

Моля изтеглете документацията(rar)

Разяснение по чл.29 ал.2 от ЗОП

14.5.2013 Отваряне на ценови оферти
Публикувано на: 2013-10-29
0361 /6 83 48
МБАЛ