Предмет на поръчката: „Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия необходими за провеждане на хемодиализно лечение в МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" - АД, гр. Кърджали”
Предмет на поръчката: „Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия необходими за провеждане на хемодиализно лечение в   МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" - АД, гр. Кърджали”


Моля изтеглете документацията(rar) 
21.02.2013            Разяснение по чл. 29 ал.2 отЗОП
15.04.2013           Отваряне на ценовите оферти 


Публикувано на: 2013-10-29
0361 /6 83 48
МБАЛ