Открита процедура с предмет: „Транспорт на болни на хемодиализно лечение от област Кърджали, въз основа на утвърден график, от дома им до отделението по хемодиализа към МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали и обратно”

Открита процедура с предмет: „Транспорт на болни на хемодиализно лечение от област Кърджали, въз основа на утвърден график, от дома им до отделението по хемодиализа към МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали и обратно”


Моля изтеглете документацията15.04.2013       Отваряне на ценовите оферти

 

Публикувано на: 2013-10-29
0361 /6 83 48
МБАЛ