МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД-Кърджали

„Доставка чрез покупка, включително монтаж и инсталиране на медицинска апаратура, оборудване и обзавеждане за операционен блок в МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД – гр. Кърджали по проект "Засилване на сътрудничеството между болниците и медицинския персонал

„Доставка чрез покупка, включително монтаж и инсталиране  на медицинска апаратура, оборудване и обзавеждане за операционен блок в МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД – гр. Кърджали по проект "Засилване на сътрудничеството между болниците и медицинския персонал в Комотини и Кърджали за техния най-добър отговор в случай на спешни случаи с фокус върху автомобилни катастрофи (MediciNet)", одобрен за финансиране по Програмата за Европейско териториално сътрудничество “Гърция-България 2007-2013 г.” съгласно сключен Договор  № В2-1.3

Моля изтеглете документацията1.Разяснение  по чл.29 ал 1 и 3 от ЗОП                    22.3.2013

2.Решение за промяна съгласно чл.27А,ал. 3 от ЗОП   - 27.03.2013

Публикувано на: 2013-10-29
МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД-Кърджали вашето място за здраве и грижа
Свържете се с нас +359 361 683 48
Адрес бул. „Беломорски“ 53

Научи повече

Полезни страници