„Доставка на лекарствени продукти по обособени позиции за нуждите на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" - АД, гр. Кърджали”
„Доставка на лекарствени продукти по обособени позиции за нуждите на   МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" - АД, гр. Кърджали”


1.Документация - 03.04.2013 г

Публикувано на: 2013-10-29
0361 /6 83 48
МБАЛ