Открита процедура :Строително монтажни работи, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на климатична система в операционен блок към МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД – гр. Кърджали, по проект "Засилване на сътрудничеството между болниците и медицинския перс
Открита процедура :Строително монтажни работи, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на климатична система в операционен блок към МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД – гр. Кърджали, по проект "Засилване на сътрудничеството между болниците и медицинския персонал в Комотини и Кърджали

1.Документация - 09.04.2013Публикувано на: 2013-10-29
0361 /6 83 48
МБАЛ