Доставка на медицински изделия необходими за дейността на Очно отделение в МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали".
Доставка на медицински изделия необходими за дейността на Очно отделение в МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали".

13.09.2013 Моля изтеглете документацията

Публикувано на: 2013-10-29
0361 /6 83 48
МБАЛ