ПУБЛИЧЕН ЖРЕБИЙ - в открита процедура с предмет: " Доставка на лекарствени продукти по обособени позиции за нуждите на МБАЛ "Д-р Ат.Дафовски"АД, Кърджали

Публикувано на: 2013-10-29
0361 /6 83 48
МБАЛ