Избор на застрахователна компания за сключване на застраховки в МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД гр. Кърджали”
Избор на застрахователна компания за сключване на застраховки в  МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски”  АД  гр. Кърджали”  

Публикувано на: 2013-10-29
0361 /6 83 48
МБАЛ