Публична покана с предмет: „Избор на финансова институция за предоставяне на кредит за капиталови разходи на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД гр.Кърджали” по проект "Засилване на сътрудничеството между болниците и медицинския персонал в Комотини и Кърджали
Публична покана с предмет: „Избор на финансова институция за предоставяне на кредит за капиталови разходи на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД гр.Кърджали” по проект "Засилване на сътрудничеството между болниците и медицинския персонал в Комотини и Кърджали за техния най-добър отговор в случай на спешни случаи с фокус върху автомобилни катастрофи (MediciNet)", одобрен за финансиране по Програмата за Европейско териториално сътрудничество “Гърция-България 2007-2013 г.” съгласно сключен Договор  № В2-13.02
Публикувано на: 2013-10-29
0361 /6 83 48
МБАЛ