Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Денонощна въоръжена физическа охрана на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД гр.Кърджали”
Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Денонощна въоръжена физическа охрана на МБАЛ „Д-р Атанас   Дафовски” АД гр.Кърджали”Публикувано на: 2013-11-22
0361 /6 83 48
МБАЛ