Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Доставка на компютърна техника, консумативи и резервни части за нуждите на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД гр.Кърджали”
Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Доставка на компютърна техника, консумативи  и резервни части за нуждите на  МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски”  АД  гр.Кърджали”


Моля изтеглете документацията

11.03.14 Допълнително пояснение  по писменно запитване
Публикувано на: 2014-03-05
0361 /6 83 48
МБАЛ