Публична покана с предмет: „Изработка на рекламно-информационни материали по образец за нуждите на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД гр.Кърджали”.
 Публична покана с предмет: „Изработка на рекламно-информационни материали по образец за нуждите на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД гр.Кърджали”.

17-03-2014 Документация

19-03-2014 Допълнително пояснение по постъпило запитване


20-03-2014 Допълнително пояснение по постъпило запитване 2


24-03-2014 Допълнително пояснение по постъпило запитване 3
Публикувано на: 2014-03-17
0361 /6 83 48
МБАЛ