Възлагане на обществена поръчка, чрез публична покана с предмет: „Избор на кредитна или финансова институция за комплексно финансово обслужване на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД
Избор на кредитна или финансова институция за комплексно финансово обслужване на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД гр.Кърджали”

07-04-2013. Документация

16-04-2013. Пояснение по постъпило запитване
Публикувано на: 2014-04-07
0361 /6 83 48
МБАЛ