"Доставка на хранителни продукти по обособени позициии за нуждите на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" - АД, гр. Кърджали"
"Доставка  на хранителни продукти по обособени позициии за нуждите на  МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" - АД, гр. Кърджали"

14.10.2013     Документация (rar)


Публикувано на: 2013-10-14
0361 /6 83 48
МБАЛ