Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на системи за тазобедрено и колянно ендопротезиране за нуждите на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД гр.Кърджали”
Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на системи за тазобедрено и колянно ендопротезиране за нуждите на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД гр.Кърджали”Публикувано на: 2013-10-22
0361 /6 83 48
МБАЛ